No 7 - 12 gadiem: Kids

Junioru skola sniedz pakāpenisku pāreju bērniem no rotaļu formāta aktivitātēm uz vairāk akadēmiskām mācībām. Kombinējot dažādas metodes konkrētās situācijās un komunikatīvo apmācību, mēs palīdzam audzēkņiem būt aktīviem mācību procesā.

Šajā posmā tiek apvienota angļu valodas izpratne un zināšanas par mācību priekšmetu. Kā tas notiek? Labākais veids, kā to aprakstīt - "nemanāmi". Ja Jūs pēc nodarbībām prasītu bērniem "Ko jūs šodien darījāt?", viņi atcerētos, kā salīdzināja planētu izmērus Saules sistēmā, kā izveidoja kolāžu, kā sagatavoja koncepciju mājas bez durvīm būvniecībai un kā iestudēja priekšnesumu. Taču tas fakts, ka visu šo laiku līdztekus tika apgūta angļu valoda, netiek pamanīts, kaut arī visu šo mācību stundu laikā sarunas ar skolotāju un citiem audzēkņiem ir notikušas tikai angļu valodā. Šādā veidā veidojas spontānas valodas pielietojuma situācijas, jo šajā laikā bērni "dara, domā un elpo" angļu valodā.

Mācību programmās tiek ņemtas vērā Anglijas un Velsas nacionālās izglītības programmas prasības (Key Stage 2 un Key Stage 3).

Visa apmācība notiek angļu valodā.

Mums ir svarīgi ne tikai iemācīt bērniem runāt, lasīt, rakstīt un domāt angļu valodā, bet arī sniegt visaptverošu un daudzpusīgu izglītību. Bērni iegūst sociālās, kultūras, lingvistikas un akadēmiskās prasmes, kas palīdz viņiem justies droši un pašpārliecināti starp cilvēkiem, kas mācījušies ārzemēs. Lai to panāktu, mēs neveicam vienkāršu, burtisku apmācības kursu pārtulkošanu, bet gan piedāvājam tos pilnīgi unikālā veidā, sniedzot jaunus rīkus, kā bērniem uztvert jau zināmus mācību priekšmetus, un darot to atbilstoši Eiropā izmantotajām apmācības metodēm.

Apmācības notiek sekojošās grupās: D (7-9 gadi) un E (10-12 gadi).

PROGRAMMA

AKADĒMISKAIS BLOKS / RADOŠĀ LABORATORIJA

  • Valoda Tiek apgūtas iemaņas mācībām angļu valodā, intensīva vārdu krājuma paplašināšana un valodas uzbūves apguve. Šis kurss tiek balstīts uz Kembridžas universitātes mācību programmām. Tas ir paredzēts, lai apgūtu A1 un B1 angļu valodas līmeni skolēniem atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē.
  • Science (Dabas zinātnes) Ievads dabas zinātnēs (bioloģija, fizika un ķīmija) un matemātikā. No 10 gadu vecuma bērni apgūst Science atbilstoši Apvienotajā Karalistē izmantotajai „Common Entrance” mācību programmai, šādi iepazīstinot bērnus ar Apvienotās Karalistes eksāmenu struktūru un prasībām. Mūsu mērķis ir iemācīt audzēkņiem justies brīvi eksāmena apstākļos.
  • Humanities (uz attīstību vērsta apmācība) Dažādu humanitāro zinātņu moduļi: literatūra, ģeogrāfija, vēsture un sociālās zinības. Vecākās klases apgūst pamatnostādnes filozofijā, psiholoģijā un socioloģijā.
  • Art (Māksla) Apgūstot galvenās vizuālās mākslas un arhitektūras tehnikas, bērniem tiek attīstīta radošā domāšana un izkopts mākslinieciskais potenciāls. Tiek apgūta mākslas vēsture, un noris praktiskās nodarbības dažādu mākslas žanru, stilu, rīkus un materiālu pielietošanā.
  • Drama (Teātra māksla) Mēs palīdzam bērniem apgūt aktiermeistarības un publiskās uzstāšanās prasmes, vienlaicīgi bērnus iepazīstinot ar to, kā funkcionē teātris un kā top teātra izrāde, kā arī veidojam pašu sagatavotus priekšnesumus angļu valodā.

NODARBĪBU GRAFIKS

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā nedēļas nogalē, 5 nodarbības, katra 45 minūtes gara. Vienas nodarbības cena - 18 EUR.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās un sestdienās vai otrdienās un ceturtdienās, katrā dienā no 2 līdz 3 nodarbībām.

Pieņemšana grupās notiek visa gada garumā. Lai precizētu vietu pieejamību grupās, lūdzu, zvaniet mums.

Pasūtīt konsultāciju
Pieteikties pārrunām

Uzņemšana grupās notiek visu gadu. Zvaniet mums, lai uzzinātu par brīvajām vietām grupās.