No 2 - 6 gadiem: Junior

Piemērotākais laiks otras valodas apgūšanai ir vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Mēs izstrādājam labākos apstākļus divvalodības apgūšanai, caur rotaļas formātu mudinot bērnus runāt un domāt angļu valodā.

Vispirms sniedzam nodarbību dzimtajā valodā, kurā bērni tiek iepazīstināti ar mācību priekšmetu. Nākamajā nodarbībā cits skolotājs pasniedz to pašu priekšmetu angļu valodā, liekot uzsvaru uz atslēgas vārdiem un tēliem no iepriekšējās nodarbības un dublējot tos angļu valodā. Šis mijas princips palīdz bernam vieglāk adaptēties mācību procesā. Brīdī, kad bērni ir ieguvuši peiteiekamu bāzi, lai pārliecinošāk komunicētu angļu valodā, nodarbības dzimtaj līdz trešajā mācību gadā tās pilnībā noritētu angļu valodā.

Mēs izmantojam dažādas formas un metodes, lai pasniegtu mācību materiālu un organizētu nodarbības, ļaujot jaunākiem bērniem uztvert mācību procesu kā izklaidējošu spēli, bet nevis nogurdinošu pienākumu

Papildus angļu valodas nodarbībām bērni apgūst vairākus mācību priekšmetus, lai attīstītos un kļūtu par daudzpusīgām personībām.

Junioru Skolā nodarbības notiek trīs grupās atbilstoši bērna vecumam: A (2 gadi), B (3-4 gadi) un C (5-6 gadi).

PROGRAMMA

Visas mūsu mācību programmas ir iedalītas divās daļās - akadēmiskā un radošā, kā ietvaros tiek apgūti rietumu pasaules kultūras pamati. Bērni mācību procesā tiek iesaistīt gan intelektuāli, gan emocionāli, gan fiziski. Šīs ir galvenās iezīmes, kas atšķir specializētu valodu apguvi no vienkārši valodas apmācības, jo tieši pēdējā attīstīta patiesu bilingvālu uztveri un prasmes.

AKADĒMISKAIS BLOKS / RADOŠĀ LABORATORIJA

  • Angļu valoda Tiek apgūts sākotnējais vārdu krājums, attīstīta fonētiskā uztvere, veidota izpratne par burtu uzbūvi un attīstīta pareiza izruna.
  • Uz attīstību vērsta apmācība Zināšanas par pasauli, matemātikas pamati, bioloģija, ģeogrāfija un astronomija.
  • Rotaļu laiks/Matemātika Loģiskās domāšanas attīstīšana un ievads matemātikā.
  • Art (Māksla) Ievads dažāda veida mākslās: modelēšana, zīmēšana, līmēšana un origami. Attīsta radošo domāšanu.
  • Mūzika Veido ritma izjūtu, attīsta muzikālo dzirdi un mūzikas izjūtu, bērni apgūst mūzikas teorijas pamatus, mūzikas vēsturi un dziesmas angļu valodā.
  • Drama (Aktiermāksla) (ievadkurss bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem): tiek apgūta prasme izpaust emocijas kustībās, verbāli un neverbāli, kā arī agrīnas iemaņas sevis prezentēšanā.

NODARBĪBU GRAFIKS

Nodarbības norit darba dienās divreiz nedēļā, 5 līdz 6 mācību priekšmeti dienā, katra pa 25 minūtēm. Vienas nodarbības cena - 10 EUR.

Pieņemšana grupās notiek visa gada garumā. Lai precizētu vietu pieejamību grupās, lūdzu, zvaniet mums.

Pasūtīt konsultāciju
Pieteikties pārrunām

Uzņemšana grupās notiek visu gadu. Zvaniet mums, lai uzzinātu par brīvajām vietām grupās.