No 16 – 18 gadiem: A-Levels

A-Level mācību programma, kura ilgst divus gadus, ir veidota sadarbībā ar Lielbritānijas universitāšu profesoriem. Tā sniedz iespēju iegūt Lielbritānijā akreditētu vispārējās izglītības sertifikātam, atverot durvis vairākumam pasaules labāko universitāšu.

Kursa ietvaros ir ļauts izvēlēties 3 līdz 5 mācību priekšmetus, kuri būs nozīmīgi skolēna nākotnes profesijas apguvei. Daži no mācību priekšmetiem ir nepieciešami uzņemšanai vairākās fakultātēs, piemēram, matemātika ir noderīga 80% gadījumos. Otrā mācību gada sākumā ir iespējams veikt korekcijas izvēlēto priekšmetu sarakstā. Izņēmums ir medicīna un māksla kā specializācijas virzieni, kam nepieciešams sākt gatavoties jau no pirmā mācību gada.

Katrs mācību priekšmets sastāv no vairākiem mācību moduļiem. Katra mācību moduļa gala eksāmenu, kursa darbu un prakstisko darbu vērtējumi veido gala rezultātu. Zināšanas tiek vērtētas skalā no A* līdz E. Eksāmenus ir iespējams kārtot atkārtoti vienu reizi 6 mēnešos, un gala atzīme veidojas no augstākā piešķirtā vērtējuma summas.

NODARBĪBU NORISE

  • intensīvi
  • angļu valodā
  • 12 cilvēku grupā
  • divas reizes nedēļā pēcpusdienā

Nepieciešamības gadījumā varam sagatavot individuālas apmācību programmes.

AUDZĒKŅIEM IZVIRZĪTIE MĒRĶI

  • Sasniegt angļu valodas zināšanas, kas ir nepieciešamas, lai iestātos universitātēs ārzemēs; apgūt akadēmisko terminaloģiju angļu valodā;
  • dziļas zināšanas izvēlētajos mācību priekšmetos;
  • Spēt demonstrēt iegūtās zināšanas tādā formā, kā tas nepieciešams veiksmīgai eksāmenu nokārtošanai;
  • Attīstīt nepieciešamās prasmes veiksmīgām studijām universitātē (plānošana, analīze, prezentāciju gatavošana, darbs grupā, dalība debatēs, u.c.)

London Gates sagatavo audzēkņus eksāmeniem sekojošos priekšmetos:

SAGATAVOŠANĀS STUDIJU UZSĀKŠANAI UNIVERSITĀTĒ

Pirmā mācību gada beigās tiek uzsākta gatavošanās, lai veiksmīgi iestātos universitātē. Mēs palīdzam mūsu skolēniem izvēlēties universitāti, apkopot un sagatavot nepieciešamos dokumentus, izstrādāt labāko iespējamo personal statement, sagatavojam pārrunām, dodam rekomendācijas vēstules, nepieciešamības gadījumā palīdzam sagatavot darba pieredzes aprakstu, kā arī sniedzam visu nepieciešamo atbalstu līdz brīdim, kad audzēknis tiek uzņemts universitātē. Ja rodas šāda vajadzība, labprāt palīdzam mūsu absolventiem arī studiju laikā.

London Gates mācību centrs ir EDEXCEL International komisijas (Centrs Nr. 97104) autorizēts un līdz ar to ir tiesīgs sagatavot audzēkņus A-Level eksāmenu kārtošanai, apmācīt atbilstoši mācību moduļiem un rīkot eksāmenu sesijas.

NODARBĪBU GRAFIKS

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā pēcpusdienā. Nodarbību cena ir atkarīga no izvēlētajiem priekšmetiem.

Pasūtīt konsultāciju
Pieteikties pārrunām

Uzņemšana grupās notiek visu gadu. Zvaniet mums, lai uzzinātu par brīvajām vietām grupās.