No 13 - 15 gadiem: Prep Course

Programmas mērķis ir palīdzēt jaunietim adaptēties starptautiskajā izglītības sistēmā: padziļināta mācību prasmju apguve atbilstoši Rietumu izglītības programmām un lielāks testu un eksāmenu skaits angļu valodā. Skolēniem, kuri plāno turpināt mācības A-level iegūšanai, šī programma sniedz pamatus A-level veiksmīgai nokārtošanai.

Audzēkņi angļu valodā apgūst matemātiku, ķīmiju, bioloģiju, fiziku, ekonomiku, ģeogrāfiju un citus priekšmetus, būtiski paplašinot vārdu krājumu. Tiek apgūta kritiskā domāšana, darbs ar mācību materiāliem, teksta analīze, esejas rakstīšana un gūtas prasmes priekš publiskas uzstāšanās.

Šī kursa laikā jaunieši iemācās mācīties - patstāvīgi, efektīvi un interesanti. Audzēkņi veic pētījumus, plāno un realizē projektus, kā arī piedalās dažādās diskusijās.

Šajā mācību posmā īpaša uzmanība tiek vērsta uz teksta analīzes (koncentrējoties uz saturu un valodu) un prezentācijas prasmju attīstību, kā arī patstāvīgu darbu izstrādi gan rakstiskā, gan mutiskā formā.

Viena no mūsu prioritātēm ir, lai mūsu audzēkņi būtu komunikabli, izglītoti un varētu viegli iekļauties sabiedrībā vai kolektīvā jebkurā pasaule malā.

Audzēkņiem, kas vecāki par 13 gadiem, visa apmācība un savstarpējā komunikācija London Gates telpās notiek angļu valodā.

Šī programma ir veidota divus gadus ilgai apmācībai.

PROGRAMMA

  • Language (Angļu valoda) Intensīvais angļu valodas kurss: audzēkņa vārdu krājuma, gramatikas zināšanu, rakstības, runas, lasīšanas un klausīšanas izpratnes paplašināšana. Nodarbības 2 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskajām stundām.
  • Science (Eksaktās zinātnes) Programmas veidotāji ir mūsu speciālisti - Lielbritānijas universitāšu profesori. Programma sastāv no vairākiem mācību priekšmetiem: ģeogrāfijas, ekonomikas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, socioloģijas un psiholoģijas. Šis kurss skolēniem ļauj iepazīt dabas zinātņu pamatterminoloģiju un ļauj tajās pārbaudīt savas prasmes. Nodarbības vada A-Level pasniedzēji. Nodarbības 1 reizi nedēļā pa 1 akadēmiskajai stundai.
  • Math (Matemātika) Mācoties matemātiku angļu valodā, audzēkņi padziļināti iepazīst specializēto terminoloģiju, nostiprinot vispārējās izglītības skolā apgūtās zināšanas un paplašinot tās ar elementiem, ko piedāvā Lielbritānijas skolu mācību programma, bet nepiedāvā skolas Latvijā. Nodarbības 1 reizi nedēļā pa 1 akadēmiskajai stundai.

NODARBĪBU GRAFIKS

Apmācība notiek 2 reizes nedēļā darbdienās pa 2-3 nodarbībām vai nedēļas nogalē (5 nodarbības). Vienas nodarbības cena - 18 EUR.

Pieņemšana grupās notiek visa gada garumā. Lai precizētu vietu pieejamību grupās, lūdzu, zvaniet mums.

Pasūtīt konsultāciju
Pieteikties pārrunām

Uzņemšana grupās notiek visu gadu. Zvaniet mums, lai uzzinātu par brīvajām vietām grupās.